Oprava bytu od A do Z spolu s námi

Úvod:

     Vítáme Vás na stránce, která Vás podrobně provede celou rekonstrukcí Vašeho bytu provedenou naší firmou. Následující řádky objektivně popisují celý průběh rekonstrukce na základě několika set realizovaných zakázek tohoto typu. Jestliže čtete tyto řádky, předpokládáme, že to nejdůležitější rozhodnutí "zda rekonstruovat" máte již úspěšně za sebou. Ale mnoho dalších rozhodnutí, které jsou pro Vaší spokojennost s výsledkem, na Vás ještě čeká. Asi nejzávažnějším rozhodnutím je volba dodavatelské firmy. Pokusíme se Vám toto rozhodnutí usnadnit. Netvrdíme o sobě, že jsme nejlevnější. Firmy zaměstnávající cizince z východu jsou zcela jistě o několik procent levnější... My však nabízíme 100 % kvalitu, individuální přístup a garanci záruky. V následujícím textu se dozvíte více o rekonstrukci samotné, ale i o dalších činnostech, které rekonstrukci předcházejí.


Průběh stavby:

1. První schůzka s naším technikem

     První schůzka, které se zúčastníte na jedné straně Vy a na druhé straně některý z našich techniků je asi úplně nejdůležitější. Místem konání této zchůzky bývá nejlépe Váš byt, který hodláte rekonstruovat. Náš technik nejdříve provede přesné zaměření bytu, vstupní fotodokumentaci a zmapování důležitých instalací (elektroinstalace, plynovod, vodoinstalace, kanalizace, odkouření atp.). Dalším bodem první schůzky bude detailní sdělení Vašich požadavků na rozsah rekonstrukce. Nebudete-li si v některých požadavcích na rekonstrukci jisti, rádi Vám na základě našich zkušeností a znalosti souvisejících technických předpisů poradíme. Problémem není ani služba našeho bytového architekta, který Vám rád poradí s komplexním řešením interieru.

     Na první schůzku samozřejmě náš technik přinese pro Vaší informaci několik katalogů zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, kuchyně, sporáky, dveře atp.) a vzorníky barev, plovoucích podlah, PVC, dlažeb, obkladů atp.. Není ovšem podmínkou vybrat konkrétní materiály při první schůzce. Na to bude ještě dost času...

2. Technické řešení a cenová kalkulace

     Na základě prohlídky Vašeho bytu a Vašich představ o rozsahu rekonstrukce zcela zdarma zpracujeme návrh technického řešení a výchozí cenovou kalkulaci. Cenová kalkulace bude provedena v programu MS EXCEL nebo v intranetové firemní aplikaci s výstupem HTML a bude obsahovat podrobný položkový rozpočet členěný podle místností a technologií. Tento rozpočet bude zahrnovat použití materiálů a zařizovacích předmětů v předem domluvených cenových hladinách. Ve většině položkách budou uváděny samostatně materiál a montáž. Díky rozdělení položek na materiál a práci lze variabilně dělat při vyúčtování změny dle skutečnosti. Například v rozpočtu může být uvedena vodovodní baterie v ceně 740 Kč, ale zákazník si v průběhu stavby vybere jiný typ za 960,- Kč. Je tedy účtováno 960,- Kč...

ukázka položkového rozpočtu

3. Stavební povolení, Ohlášení stavby nebo udržovací práce

     Při rekonstrukci bytu nesmí být podceňována administrativní stránka věci. Podle rozsahu prací a podle umístění stavby bude stavba podléhat jednomu ze tří režimů:

 • Stavební povolení
 • Ohlášení stavby
 • Udržovací práce

       

4. Smlouva o dílo

     Je-li Vámi schválen vstupní položkový rozpočet, je nutné vybrat termín realizace provedení stavby. Po vybrání termínu vyhotovíme návrh Smlouvy o dílo. Ve Smlouvě o dílo jsou uvedeny informace o smluvních stranách, termín provedení stavby, rozsah prací (přílohou smlouvy je vždy schválený položkový rozpočet), způsob platby, délka záruky a další technické a smluvní podmínky.

5. Start !

     Stavba je již povolena, nadešel čas počátku stavby dle smlouvy a my můžeme začít. Prvním krokem je předání staveniště a zavedení stavebního deníku. Dále je vždy dohodnut způsob přístupu na staveniště (zapůjčení klíčů, přítomnost zástupce investora atp.). První den se obvykle také stanoví pravidelný termín "kontrolního dne", obvykle s periodou jednoho týdne. Kontrolního dne se vždy zúčastní stavbyvedoucí, který má za realizaci stavby odpovědnost, a dále zástupce investora, který je pověřen kontrolou díla. Po provedení všech administrativních úkonů může stavba začít...

6. Průběh prací a kontrola kvality

     Stavba probíhá dle předem stanoveného harmonogramu. Jednotlivé etapy na sebe navazují ve sledu, který je dán technologickými postupy. Upřesnění detailů a případné změny stavby jsou domlouvány při kontrolních dnech a jejich rozsah je zapisován do stavebního deníku. Nad kvalitou prací bdí nejen stavbyvedoucí, ale i technici odpovědní za jednotlivé profese. Kontrola kvality práce je prováděna i při kontrolních dnech, který se zúčastní pověřený zástupce investora.

7. Průběžná fakturace

     Při provádění stavebních prací zpravidla nepožadujeme žádné zálohy. Běžnou praxí je průběžná fakturace. Při kontrolních dnech se za účasti stavbyvedoucího odpovědného za realizaci stavby a zástupce investora odsouhlasí skutečně provedený rozsah dodávek a prací ke aktuálnímu dni. Po odsouhlasení provedených položek je vystavena dílčí faktura, jejíž přílohou je specifikace provedených prací. Tento způsob účtování se nám zdá nejserioznější. Nikdy neplatíte předem a to co nám zaplatíte, je vždy dokladově podloženo.

8. Dokončení a předání zakázky

     Je-li zakázka dokončena a proveden úklid stavby může dojít k předání zakázky. Při předání zakázky dokládáme veškeré revize týkající se úprav instalací (elektro, plyn, odkouření), tlakové zkoušky (plyn, vodovod, kanalizace) a případně požadované atesty (napřílad protipožární dveře atp.). Dále jsou dokládány záruční listy výrobků (sporáky, lednice, pračky atp.). Jedná-li se o stavbu podléhající kolaudaci, dokládáme taktéž doklady o likvidaci odpadu a kopie stavebního deníku. Při předání stavby je předloženo konečné vyúčtování k odkontrolování. Po odkontrolování vyúčtování je vystavena závěrečná faktura.

9. Spolupráce při kolaudaci (pouze, je-li vydáno stavební povolení)

     Je-li na stavbu vydáno stavební povolení, stavba podléhá kolaudaci. Naši technici a případně i autor projektové dokumentace se zúčastní kolaudace, a to v zájmu rychlého vyřízení kolaudačního řízení. Na místě naši technici kvalifikovaně odpoví na případné dotazy kolaudační komise.

10. Záruky a servis

     Délka záruky na jednotlivé typy prací je individuální a je uvedena ve Smlouvě o dílo. Záruka je rozdělena na práci a na materiál. Záruku na práci poskytujeme v rozmezí 24 - 60 měsíců, a to dle typu práce. Záruky na materiál se řídí záručními podmínkami výrobců.


Co vše u nás můžete objednat ???

U nás můžete objednat kompletní práce související s rekonstrukcí Vašeho bytu. Pro úplnost uvádíme stručný výčet prací, které u nás můžete objednat.

Administrativa

 • zhotovení stavební projektové dokumentace
 • návrh interieru bytu
 • vyřízení Stavební ohlášky nebo Stavebního povolení
 • vyřízení administrativních úkonů s PRE a Pražskou plynárenskou a.s.

Elektroinstalace

 • celkové opravy a rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace
 • instalaci rozvodů státního telefonu a anténních rozvodů
 • instalaci elektronického zabezpečovacího systému
 • instalaci monitorovacích systémů (kamerové systémy umožňující přenos obrazu po internetu)
 • instalaci rozvodů počítačových sítí, výrobu počitačů na zakázku za velmi nízké ceny
 • instalaci audiovizuální techniky (domácí kina, audiosystémy, digitální přijímače TV, satelitní přijímače)
 • instalaci systémů elektrického vytápění
 • instalaci elektrického podlahového topení
 • dodávky a instalaci svítidel různých typů

Vodoinstalace, kanalizace, topení

 • celkové opravy vodovodu a kanalizace
 • dodávky a výměny sanitární techniky
 • opravy a instalace topných systémů (ústřední topení, plynová kamna atp.)
 • instalaci teplovodního podlahového vytápění

Podlahy

 • opravy parketových podlah (broušení, lakování atp.)
 • dodávku a montáž nových parket a plovoucích podlah (laminát, dřevo)
 • dodávku a montáž podlah z palubek nebo podlahových prken
 • dodávku a montáž PVC
 • dodávku a montáž koberců
 • dodávku a montáž keramických dlažeb a dlažeb z mramoru

Okna a dveře

 • obnovu laku dveří a oken, truhlářské opravy, přesklení skleněných výplní
 • výměnu oken za okna nová (plastová okna Dimex, Eurookna, špaletová okna)
 • výměnu okenních kliček
 • dodávku žaluzií
 • dodávku a montáž nových dveří (Sapeli, Kronodoor a další výrobci, atypická výroba na zakázku)
 • dodávku a montáž vstupních bezpečnostních dveří
 • dodávku a montáž těsnění do dveří

Stavební práce

 • veškeré zednické práce
 • obkladačské práce
 • sádrokartonářské práce
 • dodávky a montáže minerálních podhledů
 • malířské práce

Objednávky:

Máte-li zájem o rekonstrukci bytu, neváhejte a kontaktujte nás na telefonu 283 870 824 nebo pomocí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Naši technici Vás navštíví, provedou prohlídku a zaměření Vašeho bytu a zhotoví cenovou nabídku.


MINIFOTOGALERIE

(Několik bytů před rekonstrukcí)


MINIFOTOGALERIE

(několik fotografií naší práce)

 

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen

 • Počasí Praha +

  Radar bouřky
 • 1